Analiza danych powierzchni i ludności woj. Podkarpackiego w roku 2003 wg powiatów

02 sierpień

Wśród 25 powiatów woj. Podkarpackiego biorąc pod uwagę powierzchnię średnia arytmetyczna wynosi 713,76 km2 , odchylenie standardowe wynosi 380,77 km2, zaś średnia harmoniczna wynosi 240 km2, współczynnik zmienności kształtuje się na poziomie 53,35%. Najmniejszą powierzchnią charakteryzują się oczywiście powiaty grodzkie: Krosno (43 km2), Przemyśl (44 km2), Rzeszów (54 km2), Tarnobrzeg (86 km2). Wśród powiatów nie grodzkich, najniższą powierzchnię posiada powiat Łańcucki (452 km2), zaś najwyższą powierzchnią charakteryzują się powiaty sanocki (1225 km2), Lubaczowski (1308 km2), Przemyski (1214 km2), Rzeszowski (1219 km2).

 

Analiza ludności ogółem. Średnia arytmetyczna  w woj. Podkarpackim wynosi 83889,92 os., odchylenie standardowe to 38406,50 os., średnia harmoniczna – 66287,83os., współczynnik zmienności wynosi 45,78 %. Najniższą liczbą ludności charakteryzuje się z powiatów grodzkich Krosno (48025 os.), z pozostałych powiatów Bieszczadzki (22337 os), zaś największą ilością osób charakteryzuje się wśród grodzkich powiatów Przemyśl (67547 os.), wśród pozostałych powiat Rzeszowski (171205 os.)

 

Analiza ludności/ 1 km2. Średnia arytmetyczna  wynosi 335,24 os/km2, odchylenie standardowe 651,68; średnia harmoniczna – 88,85; współczynnik zmienności wynosi – 194,39%. Najwyższym wskaźnikiem zaludnienia charakteryzuje się powiat grodzki Rzeszów – 2963 os/ km2, wśród reszty powiatów najwyższy wskaźnik ma powiat Łańcucki – 172 os/ km2 , najniższy wskaźnik ma powiat Bieszczadzki – 20 os/ km2.

 

Analiza kobiety / 100 mężczyzn w woj. Podkarpackim. Średnia arytmetyczna wynosi 104,08 kobiet/ 100 mężczyzn, odchylenie standardowe – 3,56, średnia harmoniczna – 103,97 kobiet/ 100 mężczyzn, współczynnik zmienności 3,42 %. Najmniejszy stosunek kobiet na 100 mężczyzn ma powiat Krośnieński – 99, najwyższą liczbą kobiet na 100 mężczyzn mają powiaty grodzkie Przemyśl i Rzeszów – 112.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *