Czy ekologia to przekleństwo?

01 Mar

Zanieczyszczenie atmosfery, wody i ziemi w wieku XX odbija się czkawką w wieku XXI. By kolejne pokolenia mogły żyć spokojnie nie obawiając się nowych chorób i mogły oglądać świat przynajmniej taki jaki my oglądamy dzisiaj, światowe rządy musiały wypowiedzieć wojnę postępującej degradacji środowiska. Czasami skupiając się na rzeczach mało istotnych tak jak w przypadku obniżania […]

Read more

Pożyczka hipoteczna bez bik

24 Sie

Tytuł: Pożyczka hipoteczna bez bik Pożyczka pod zastaw Jest to inaczej mówiąc kredyt hipoteczny pod zabezpieczenie jakiejś nieruchomości. Jest to wygodna pożyczka, dzięki której można uniknąć kosztów dotyczących egzekucji komorniczych oraz windykacyjnych. Pożyczka prywatna daje możliwość spłaty swoich zobowiązań i zadłużeń zarówno bankowych, jak i tych poza bankowych. Pożyczka poza bankiem Bardzo dużo osób starających […]

Read more

Jak zrobić kolorowe końcówki włosów?

20 Mar

Jeśli szukasz ciekawej odmiany w swoim wyglądzie przed zbliżającym się latem, nie musisz szokować trwałymi zmianami w postaci kolorowych tatuaży lub kolczyków. Ciekawym pomysłem może być wykonanie koloryzacji w salonie fryzjerskim u profesjonalnego fryzjera. Nie musisz też szaleć od razu z farbowaniem całych włosów. Fryzjer doradzi Ci odpowiedni kolor, rodzaj koloryzacji. Salon fryzjerski coraz częściej […]

Read more

Kiedy, jak i gdzie,czyli organizacja firmowych eventów

06 Lut

Ciekawe spotkania i jak je organizować Gdzie organizować spotkania i konferencje? Jak firmy je organizują i za ile? Jaki budżet posiadają klienci? Na takie pytania trzeba sobie odpowiedzieć zanim zorganizuje się spotkanie dla firm. Spotkanie biznesowe jest ważne, bo daje ono wiele możliwości. Organizatorzy poszukują rozwiązań i starają się zadbać o ciekawe wydarzenia, które na […]

Read more

W jaki sposób odczytuje się monitoring powietrza?

02 Lut

Podział stacji monitoringu powietrza Monitoring środowiska ułatwiają stacje prowadzące monitoring powietrza. Dzielą się na stacje automatyczne, które podają dane co godzinę oraz na manualne, gdzie dane można odczytać dopiero po około miesiącu. Zazwyczaj dane pochodzące z monitoringu powietrza można przeglądać na stronach internetowych konkretnych miast. Mamy dostęp do aktualnych informacji, jak i do tych archiwalnych. […]

Read more

Zużycie wody w gospodarstwach domowych w Polsce według województw.

07 Lis

Woda czyli dwutlenek wodoru jest związkiem chemicznym występującym w środowisku w trzech stanach skupienia: ciekłym, stałym i gazowy. Woda pokrywa około 75% powierzchni Ziemi. Na zasoby wodne Polski składają się zasoby wód: powierzchniowych i podziemnych oraz  zasoby wód morskich. Zasoby wody słodkiej w Polsce wynoszą około 200 km3 wody. W ostatnich latach widać wyraźny spadek […]

Read more

Zmiany wskaźnika małżeństw na 1000 ludności w wybranych latach w województwie Śląskim.

07 Lis

Celem pracy jest przedstawienie zmian i dynamiki wskaźnika małżeństw na 1000 osób w województwie śląskim w latach 1976, 1978, 1984, 1992, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005. Analiza obejmuje 165 gmin województwa śląskiego. Do charakterystyki tego wskaźnika posłużono się następującymi miarami statystycznymi: medianą, kwartylem I, kwartylem III. Na podstawie zebranych danych stwierdza się, że wskaźnik […]

Read more

Liczba szkół podstawowych na 100 km2 w województwie mazowieckim według powiatów.

30 Paź

Celem pracy jest analiza i charakterystyka liczby szkół podstawowych na 100 km2 w województwie mazowieckim oraz przestrzenne zróżnicowanie tego zagadnienia w podziale na powiaty. W tym celu w pracy posłużono się metodą kartogramu. W województwie mazowieckim jest 1776 szkół podstawowych natomiast powierzchnia województwa wynosi 35 591 km². Czyli średnio na 100 km² przypada prawie 5 […]

Read more

Hierarchia sieci miast w województwie warmińsko – mazurskim metodą Christallera.

25 Wrz

Celem poniższego opracowania jest hierarchizacja sieci miast w województwie warmińsko – mazurskim. W tym celu posłużono się metodą W. Christallera, która wyjaśnia strukturę całej sieci. Christaller ustalił teorię rozmieszczenia miast i powiązanych z nim zapleczy, które wykreślił schematycznie jako heksagonalne pola. Dobra i usługi centralne zostały podzielone na wyższego i niższego rzędu i z tym […]

Read more

Analiza przyrostu rzeczywistego w województwie dolnośląskim.

13 Wrz

Celem analizy jest charakterystyka przyrostu rzeczywistego w poszczególnych powiatach województwa dolnośląskiego. Przez przyrost rzeczywisty rozumiemy przyrost, bądź ubytek ludności, na który składa się saldo migracji i saldo przyrostu naturalnego. W pracy została przedstawiona dynamika ludności oraz zostały określone typy rozwoju ludności za pomocą metody Webba. Jest to układ współrzędnych prostokątnych podzielony na 8 typów rozwoju […]

Read more