Liczba szkół podstawowych na 100 km2 w województwie mazowieckim według powiatów.

30 październik

Celem pracy jest analiza i charakterystyka liczby szkół podstawowych na 100 km2 w województwie mazowieckim oraz przestrzenne zróżnicowanie tego zagadnienia w podziale na powiaty. W tym celu w pracy posłużono się metodą kartogramu.

W województwie mazowieckim jest 1776 szkół podstawowych natomiast powierzchnia województwa wynosi 35 591 km². Czyli średnio na 100 km² przypada prawie 5 szkół podstawowych.

Największa ilość szkół podstawowych na 100 km² jest w miastach na prawach powiatów czyli powiatach grodzkich i kształtuje się następująco: Warszawa (46,6), Siedlce (31,3), Ostrołęka (27,6), Radom (26,8), Płock (19,3). Przyczyną tak dużej ilości szkół w tych powiatach jest duża gęstość zaludnienia występująca w miastach i co za tym idzie dużą liczbę dzieci w wieku szkolnym  oraz sam charakter terenów miejskich, które pełnią min. funkcję ośrodka skupiającego szkoły.

Jeśli chodzi o powiaty ziemskie to największa ilość szkół na 100 km² jest w powiatach pruszkowskim (10,6) i wołomińskim (7,2). Przyczyną dużej ilości szkół podstawowych na 100 km² jest również duża gęstość zaludnienia tych obszarów. Są to tereny wokół dużego miasta, które pełnią funkcję sypialną dla Warszawy, dokąd ludzie przeprowadzają się z Warszawy.

Najwięcej bo aż 16 jest powiatów mających od 3 do 4 szkół na100 km².

Najmniejsza liczba szkół podstawowych na 100  km² jest w województwach: lipskim (2,7), sierpeckim (2,9) i sokołowskim (2,9). Przyczyną tak niskiej liczby szkół na 100 km² jest mała gęstość zaludnienia tych powiatów, która wynosi poniżej 60 osób/km². Co za tym idzie liczba szkół jest mniejsza ze względu na małą liczbę dzieci w wieku szkolnym.

Podsumowując najwięcej szkół podstawowych w przeliczeniu na 100 km² jest w dużych ośrodkach miejskich takich jak Warszawa, Siedlce czy Radom oraz w powiatach wokół miasta stołecznego. Natomiast najmniej szkół podstawowych na 100 km² jest w powiatach o małej gęstości zaludnienia i w związku z tym małej liczbie ludności w wieku szkolnym.