Analiza przyrostu rzeczywistego w województwie dolnośląskim.

13 Wrz

Celem analizy jest charakterystyka przyrostu rzeczywistego w poszczególnych powiatach województwa dolnośląskiego. Przez przyrost rzeczywisty rozumiemy przyrost, bądź ubytek ludności, na który składa się saldo migracji i saldo przyrostu naturalnego. W pracy została przedstawiona dynamika ludności oraz zostały określone typy rozwoju ludności za pomocą metody Webba. Jest to układ współrzędnych prostokątnych podzielony na 8 typów rozwoju […]

Read more

Zmiany koncentracji osadniczej studentów zaocznych Wydziału Matematyczno – Fizyczno – Technicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 1998 – 2004

04 Wrz

Na podstawie danych dotyczących studentów zaocznych Wydziału Matematyczno – Fizyczno – Technicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 1998 – 2004, wyliczono wskaźnik koncentracji osadniczej studentów owego wydziału. W 1998 wskaźnik koncentracji wynosił 0,4, co świadczy o tym iż koncentracja osadnicza studentów w tym roku była średnia. W 2004 roku natomiast wskaźnik wzrósł o 0,06 […]

Read more

Analiza struktury przestrzennej wg województw w świetle produkcji sprzedanej przemysłu, pracujących i wartości brutto środków trwałych w przemyśle Polski

22 Sie

Przedmiotem opracowania były: produkcja sprzedana, liczba pracujących oraz wartość brutto środków trwałych w przemyśle Polski. Celem była analiza powyższych wskaźników, oraz ukazanie przestrzennego zróżnicowania wg województw. Dane do poniższego opracowania zostały zaczerpnięte z Rocznika Statystycznego Województw z roku 2005.   Pracujący w przemyśle W przemyśle polskim w roku 2004 pracowało 2 918 951 osób. Największy […]

Read more

Analiza danych powierzchni i ludności woj. Podkarpackiego w roku 2003 wg powiatów

02 Sie

Wśród 25 powiatów woj. Podkarpackiego biorąc pod uwagę powierzchnię średnia arytmetyczna wynosi 713,76 km2 , odchylenie standardowe wynosi 380,77 km2, zaś średnia harmoniczna wynosi 240 km2, współczynnik zmienności kształtuje się na poziomie 53,35%. Najmniejszą powierzchnią charakteryzują się oczywiście powiaty grodzkie: Krosno (43 km2), Przemyśl (44 km2), Rzeszów (54 km2), Tarnobrzeg (86 km2). Wśród powiatów nie […]

Read more