W jaki sposób odczytuje się monitoring powietrza?

02 lt.

Podział stacji monitoringu powietrza
Monitoring środowiska ułatwiają stacje prowadzące monitoring powietrza. Dzielą się na stacje automatyczne, które podają dane co godzinę oraz na manualne, gdzie dane można odczytać dopiero po około miesiącu. Zazwyczaj dane pochodzące z monitoringu powietrza można przeglądać na stronach internetowych konkretnych miast. Mamy dostęp do aktualnych informacji, jak i do tych archiwalnych. Dane przedstawiane są w formie tabelek i wykresów, można je porównywać z innymi wykresami, które pochodzą z różnych stacji.

W jaki sposób odczytywać tabelki i wykresy?
Kiedy odczytujemy informacje pochodzące ze stacji monitorujących powietrze, należy zwrócić szczególną uwagę na to, gdzie się znajdują. Dlaczego? Ano dlatego, że niektóre z nich zostały specjalnie ulokowane tak, aby mierzyć zanieczyszczenia pochodzące z ruchu ulicznego, a inne tak, aby pokazać, jaki wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają fabryki, przetwórnie, czy całe dzielnice przemysłowe. Nie możemy brać pod uwagę tego typu danych, jeżeli chcemy określić zanieczyszczenia powietrza chociażby nad miejscem naszego zamieszkania, ponieważ będą nierzetelne. Państwowy Monitoring Środowiska uznałby takie dane za mało wiarygodne, jeżeli chciałby wyciągnąć średni poziom zanieczyszczeń nad miastem.
Poza tym istnieją normy, które są ustalane właśnie przez Państwowy Monitoring Środowiska (http://www.pgkielce.pl/monitoring-srodowiska/), Normy są różne dla poszczególnych substancji. Różnią się też one w poszczególnych porach roku, czy w szczególnych okresach czasu. Żeby interpretacja danych nie sprawiała większych problemów, zastosowano tak zwany indeks jakości powietrza. W Polsce wyznaczany jest on na podstawie algorytmów, które tworzy się w oparciu o wyniki pomiarów z ostatnich godzin ze stacji automatycznych. W ten sposób otrzymujemy 6-cio stopniową skalę jakości powietrza: bardzo dobra (ciemnozielony kolor), dobra (zielony), umiarkowana (żółty), dostateczna (pomarańczowy), zła (czerwony), bardzo zła (pomarańczowy).

Substancje monitorowane przez stacje
Głównymi zanieczyszczeniami, które rejestrują stacje monitoringu powietrza są pył zawieszony oraz szkodliwe gazy, takie jak tlenki węgla, czy tlenki azotu. Zanieczyszczenia pyłowe wchłaniają inne niebezpieczne zanieczyszczenia, jak chociażby węglowodory oraz metale ciężkie. Tworzą one dodatkową warstwę w atmosferze, która w konsekwencji może przekształcić się w niezwykle szkodliwy smog, zwłaszcza w miesiącach zimowych, kiedy uruchamiamy ogrzewanie (http://www.pgkielce.pl/badania-wodoprzepuszczalnosci/).
 
Aby ułatwić sobie sprawdzanie stanu powietrza, możemy ściągnąć aplikację na telefon, która zrobi to za nas. Aplikacja “Jakość powietrza w Polsce” została stworzona przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, jest więc oficjalnym i sprawdzonym gadżetem.