Zmiany koncentracji osadniczej studentów zaocznych Wydziału Matematyczno – Fizyczno – Technicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 1998 – 2004

04 wrz.

Na podstawie danych dotyczących studentów zaocznych Wydziału Matematyczno – Fizyczno – Technicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 1998 – 2004, wyliczono wskaźnik koncentracji osadniczej studentów owego wydziału.

W 1998 wskaźnik koncentracji wynosił 0,4, co świadczy o tym iż koncentracja osadnicza studentów w tym roku była średnia. W 2004 roku natomiast wskaźnik wzrósł o 0,06 i wyniósł 0,46. Ten niewielki wzrost, nie zmienił w dużej mierze sytuacji. Koncentracja osadnicza studentów w 2004 roku w dalszym ciągu pozostała na średnim poziomie.