Zużycie wody w gospodarstwach domowych w Polsce według województw.

07 lis

Woda czyli dwutlenek wodoru jest związkiem chemicznym występującym w środowisku w trzech stanach skupienia: ciekłym, stałym i gazowy. Woda pokrywa około 75% powierzchni Ziemi. Na zasoby wodne Polski składają się zasoby wód: powierzchniowych i podziemnych oraz  zasoby wód morskich.

Zasoby wody słodkiej w Polsce wynoszą około 200 km3 wody. W ostatnich latach widać wyraźny spadek zasobów wodnych, w roku 2000 wynosiły one 232 km3, a już w 2003 jedynie 168 km3.

Średnie zużycie wody w Polsce wynosi 33,2 m3 na 1 osobę. Największe zużycie wody w gospodarstwach domowych notujemy w województwach: zachodniopomorskim, mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim. We wszystkich  tych województwach zużycie wody jest powyżej 36 m3/osobę. Są to województwa o wysokim wskaźniku urbanizacji. Dominują tam duże miasta z bogatą ludnością. Ludność ta cechuje konsumencki styl życia, a co za tym idzie marnotrawstwo wody. Województwa te oprócz zachodniopomorskiego leżą na Niżu Polskim, czyli terenach o niedoborach wody. W związku z tym zużywa się dużo wody do nawadniania.

Najmniejsze zużycie wody na 1 mieszkańca występuje w województwach Polski wschodniej i południowo-wschodniej. Są to województwa: podkarpackie, lubelskie, małopolskie i podlaskie. Są to województwa w których gospodarstwa domowe cechują się niższym standardem życia. Nie są one wyposażone w różne urządzenia AGD takie jak zmywarki, pralki itp. które zużywają dużo wody. Mieszkańcy tych województw prowadzą też oszczędniejszy tryb życia.

W pozostałych województwach Polski północnej i południowo-zachodniej zużycie wody nawiązuje do średniej krajowej czyli 33,2 m3/osobę i waha się 31,5 m3/osobę w województwie lubuskim do 34,8 w województwie pomorskim i dolnośląskim.